Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-12/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.12.04
Akt:
Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/94, 61/2000, 42/02 , 18/04 in 40/04 – ur.p.b.) (ObrZ), 31. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 31. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 61/2000, 42/02 , 18/04 in 40/04 – ur.p.b.) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrne ponovno pobudo, če pobudnik v utemeljitev zatrjevanega neskladja z Ustavo ne navaja razlogov, ki jih Ustavno sodišče še ne bi presojalo. 
Geslo:
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
 
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-12/04-3 
3. 2. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude samostojnega podjetnika Jožeta Pavliča, s.p., Šentjernej, na seji dne 3. februarja 2005 
 
 
sklenilo: 
 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 31. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 61/2000, 42/02 , 18/04 in 40/04 – ur.p.b.) se zavrne. 
 
 
Obrazložitev 
 
 
1. Pobudnik izpodbija 31. člen Obrtnega zakona (v nadaljevanju ObrZ), ker meni, da je v neskladju z drugim odstavkom 42. člena Ustave, ki zagotavlja pravico do svobodnega združevanja. 
 
2. Ustavno sodišče je že odločilo, da obvezno članstvo v Obrtni zbornici ne posega v pravico oseb, da se svobodno združujejo, in da ni v neskladju z Ustavo (odločba št. U-I-90/99 z dne 6. 3. 2003, Uradni list RS, št. 31/03 in OdlUS XII, 13). Pobudnik v utemeljitev zatrjevanega neskladja z Ustavo ne navaja razlogov, ki jih Ustavno sodišče še ne bi presojalo. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo kot očitno neutemeljeno zavrnilo. 
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodnika dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Jože Pavlič, s.p., Šentjernej
Datum vloge:
16. 1. 2004
Datum odločitve:
3. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US24364

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser