Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-669/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.669.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1437/2004 z dne 29. 9. 2004
Izrek:
Postopek za preizkus ustavne pritožbe A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1437/2004 z dne 29. 9. 2004 se ustavi.
Evidenčni stavek:

V primeru, ko pritožnik pisno izjavi, da umika ustavno pritožbo, Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus ustavne pritožbe.

Geslo:
1.5.51.2.7 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Umik ustavne pritožbe.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-669/04-9 
11. 2. 2005 
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. pri Ž., ki ga zastopata B. B. in C. C., odvetnika v Z., na seji senata dne 11. februarja 2005 
 
sklenilo: 
 
 
Postopek za preizkus ustavne pritožbe A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1437/2004 z dne 29. 9. 2004 se ustavi. 
Obrazložitev 
 
 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je bil zavrnjen predlog njegove zagovornice za odpravo pripora. 
 
2. Z vlogo z dne 21. 12. 2004 je po svojih pooblaščencih sporočil, da ustavno pritožbo umika. Zato je Ustavno sodišče postopek za njen preizkus ustavilo. 
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. 
 
Predsednik senata 
dr. Zvonko Fišer 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
7. 10. 2004
Datum odločitve:
11. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US24366

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser