Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-144/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.144.03
Akt:
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) (ZPOmK), 1. odst. 32. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 32. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude, če pobudnik svojo pobudo umakne. 
Geslo:
1.5.51.1.4.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Zaradi umika pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-144/03-11 
10. 2. 2005  
 
 
 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Pivovarna Union, d.d, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Pečenko, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 10. februarja 2005 
 
sklenilo: 
 
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 32. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) se ustavi. 
 
Obrazložitev 
 
1. Pobudnica je dne 11. 6. 2003 vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti v izreku navedene določbe Zakona o preprečevanju in omejevanju konkurence (ZPOmK). Z vlogo z dne 1. 2. 2005 je pobudnica sporočila, da svojo pobudo umika. Zato je Ustavno sodišče postopek za njen preizkus ustavilo. 
 
2. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Pivovarna Union, d.d., Ljubljana
Datum vloge:
12. 6. 2003
Datum odločitve:
10. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US24370

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser