Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-767/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.767.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper dopis Vrhovnega državnega tožilstva št. Ctz 334/2004-4-DP-vp z dne 21. 9. 2004
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2146/2003 z dne 27. 5. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 423/2002 z dne 7. 10. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper dopis Vrhovnega državnega tožilstva št. Ctz 334/2004-4-DP-vp z dne 21. 9. 2004 se zavrže. Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2146/2003 z dne 27. 5. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 423/2002 z dne 7. 10. 2003 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Odgovor Vrhovnega državnega tožilstva, da ne bo vložilo zahteve za varstvo zakonitosti, ni posamičen akt po 50. členu ZUstS, s katerim bi bilo odločeno o kakšni pravici ali obveznosti pritožnikov. Ker je ustavna pritožba zoper tak akt nedopustna, jo je Ustavno sodišče zavrglo. 
 
Ustavno pritožbo, vloženo po preteku 60 dnevnega roka od vročitve izpodbijane sodne odločbe, je Ustavno sodišče kot prepozno zavrglo. 
Geslo:
1.4.52.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Akt, ki ne more biti predmet ustavne pritožbe.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55.1, 55.1.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-767/04-6 
11. 2. 2005  
 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. in B. B., obeh iz Ž. Ž., na seji senata dne 25. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
1. Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper dopis Vrhovnega državnega tožilstva št. Ctz 334/2004-4-DP-vp z dne 21. 9. 2004 se zavrže.  
 
2. Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2146/2003 z dne 27. 5. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 423/2002 z dne 7. 10. 2003 se zavrže.  
 
Obrazložitev 
 
1. Pritožnika sta dne 22. 11. 2004 vložila ustavno pritožbo zoper dopis, s katerim je Vrhovno državno tožilstvo sporočilo prvi pritožnici, da ne bo vložilo zahteve za varstvo zakonitosti, in zoper sodni odločbi, navedeni v drugi točki izreka.  
 
2. Odgovor Vrhovnega državnega tožilstva ni posamičen akt po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS ), s katerim bi bilo odločeno o kakšni pravici ali obveznosti pritožnikov. Ker je ustavna pritožba zoper tak akt nedopustna, jo je Ustavno sodišče v tem delu zavrglo iz tega razloga (1. točka izreka). 
 
3. Po prvem odstavku 52. člena ZUstS se ustavna pritožba vloži v 60 dneh od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Po podatkih, ki jih je Ustavnemu sodišču poslalo Okrajno sodišče v Novem mestu, je bila pritožnikoma izpodbijana sodba Višjega sodišča vročena dne 12. 6. 2004. Dne 13. 6. 2004 je začel teči 60 dnevni rok, ki se je iztekel dne 11. 8. 2004. Ustavna pritožba, vložena dne 22. 11. 2004, je očitno prepozna, zato jo je Ustavno sodišče tudi v tem delu zavrglo (2. točka izreka). Vložitev pobude za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na Vrhovno državno tožilstvo ne varuje roka za vložitev ustavne pritožbe in ne vpliva na tek roka za vložitev ustavne pritožbe zoper izpodbijano sodbo višjega sodišča.  
 
4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS, na podlagi prve alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in na podlagi prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
Predsednica senata 
mag. Marija Krisper Kramberger 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
22. 11. 2004
Datum odločitve:
11. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24384

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser