Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-374/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.374.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 768/2002 z dne 12. 3. 2003 v zvezi s sodbo in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubjani št. IV P 189/97 z dne 29. 1. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 768/2002 z dne 12. 3. 2003 v zvezi s sodbo in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubjani št. IV P 189/97 z dne 29. 1. 2002 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker pritožnica ustavne pritožbe ni dopolnila v skladu s pozivom, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo. 
Geslo:
1.4.52.8 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Nepopolna ustavna pritožba.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-374/03-9 
11. 2. 2005  
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 25. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 768/2002 z dne 12. 3. 2003 v zvezi s sodbo in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubjani št. IV P 189/97 z dne 29. 1. 2002 se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
1. Pritožnica je vložila ustavno pritožbo zoper sodni odločbi, ki sta navedeni v izreku. Navaja, da je dedinja po pokojnem možu C. C., ki je bil stranka v postopku, v katerem so bile izdane izpodbijane sodne odločbe.  
 
2. Ustavno sodišče jo je pozvalo, naj ustavno pritožbo dopolni, tako da predloži pravnomočni sklep o dedovanju in s tem izkaže pravno nasledstvo po pokojnem možu, ki je bil stranka v postopku, v katerem so bile izdane izpodbijane sodne odločbe. Pri tem jo je opozorilo, da lahko Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če je v določenem roku ne bo dopolnila. 
 
3. Pritožnica vloge ni dopolnila, zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo. 
 
4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
Predsednica senata 
mag. Marija Krisper Kramberger 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
29. 5. 2003
Datum odločitve:
11. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24396

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser