Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
Up-407/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.407.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper
– sklepe Okrožnega državnega tožilstva v Kopru št. KT 349/02 z dne 3. 3. 2004, št. KT 35/03 z dne 10. 3. 2003 in št. KT 989/03 z dne 8. 12. 2003 ter
– dopis Generalne državne tožilke z dne 13. 4. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper – sklepe Okrožnega državnega tožilstva v Kopru št. KT 349/02 z dne 3. 3. 2004, št. KT 35/03 z dne 10. 3. 2003 in št. KT 989/03 z dne 8. 12. 2003 ter – dopis Generalne državne tožilke z dne 13. 4. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Izpodbijani akti niso posamični akti, s katerim bi bilo odločeno o kakšni pritožnikovi pravici ali obveznosti. Ker je ustavna pritožba zoper take akte nedopustna, jo je Ustavno sodišče zavrglo.  
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Akt, ki ne more biti predmet ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-407/04-5 
8. 3. 2005  
 
 
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 24. februarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper 
 
– sklepe Okrožnega državnega tožilstva v Kopru št. KT 349/02 z dne 3. 3. 2004, št. KT 35/03 z dne 10. 3. 2003 in št. KT 989/03 z dne 8. 12. 2003 ter 
– dopis Generalne državne tožilke z dne 13. 4. 2004 
 
se zavrže.  
 
Obrazložitev 
 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper tri sklepe Okrožnega državnega tožilstva, s katerimi so bile zavržene njegove kazenske ovadbe zoper več oseb. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo tudi zoper odgovor Generalne državne tožilke na njegovo nadzorstveno pritožbo nad delom Okrožnega državnega tožilstva v Kopru. Zatrjuje kršitev 23., 26. in 33. člena Ustave.  
 
2. Izpodbijani akti niso posamični akti po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS), s katerimi bi bilo odločeno o kakšni pritožnikovi pravici ali obveznosti. Ker je ustavna pritožba zoper take akte nedopustna, jo je Ustavno sodišče zavrglo.  
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je  
sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
Predsednik senata 
dr. Zvonko Fišer 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
7. 6. 2004
Datum odločitve:
8. 3. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24423

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser