Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
Up-551/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:Up.551.05
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 121/2005 z dne 13. 4. 2005
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 121/2005 z dne 13. 4. 2005 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zatrjevanih v ustavni pritožbi, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
Pravna podlaga:
Člen 22, Ustava [URS]
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-551/05-6
8. 3. 2007
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. Ž. na seji senata 20. februarja 2007 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
 
sklenilo:
 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 121/2005 z dne 13. 4. 2005 se ne sprejme.
 
 
Obrazložitev
 
 
1. Sodišče prve stopnje je pritožbo pritožnice (v gospodarskem sporu toženke) zoper sodbo drugostopenjskega sodišča zavrglo kot nedopustno. Z izpodbijanim sklepom je Višje sodišče zavrnilo njeno pritožbo. Pritrdilo je prvostopenjskemu sodišču, da zoper odločbo druge stopnje ni pritožbe.
 
2. Pritožnica v ustavni pritožbi navaja, da je sodišče preuranjeno zavrnilo njeno pritožbo, ker se ni dovolj seznanilo z resničnimi dejstvi in dokazi. Dodaja, da je pravočasno prosila za preložitev glavne obravnave in da je priložila ustrezna dokazila, vendar jo je sodišče kljub temu opravilo. Tudi njene pooblaščenke naj ne bi bilo na glavni obravnavi. Sodišče naj bi tako odločilo povsem pristransko, le na podlagi trditev in dokazov nasprotne pravdne stranke. S tem po vsebini uveljavlja kršitev 22. člena Ustave. Poleg tega obširno opisuje dejanske okoliščine primera ter opozarja tudi na nepravilnosti, ki naj bi jih prvostopenjsko sodišče naredilo pri sprejemu sklepa št. II Pg 293/95 z dne 4. 10. 1999.
 
3. Predmet izpodbijanega sklepa je zavrženje pritožničine pritožbe zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cpg 95/2004 z dne 10. 11. 2004. Pritožnica zato z navedbami o domnevni kršitvi 22. člena Ustave, do katere naj bi prišlo v postopku izdaje navedene sodbe, ne more utemeljiti ustavne pritožbe zoper izpodbijani sklep, ker sodba št. Cpg 95/2004 ni predmet obravnave s to ustavno pritožbo. To velja tudi za pritožničine očitke o domnevnih kršitvah sodišča v drugem sodnem postopku (zadeva št. II Pg 293/95).
 
4. Ker očitno ne gre za kršitev pravice iz 22. člena Ustave, kot jo zatrjuje pritožnica, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) v sestavi: predsednica senata dr. Dragica Wedam Lukić ter člana mag. Marija Krisper Kramberger in Jože Tratnik. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
 
 
Predsednica senata
dr. Dragica Wedam Lukić
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
13. 6. 2005
Datum odločitve:
8. 3. 2007
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US27217

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser