Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14988 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-34/07
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:U.I.34.07
Akt:
Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/06), 2. odst. 27. čl.
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 11/06), 4. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 27. člena Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/06) in 4. člena Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 11/06) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker občinski svetniki kot pobudniki niso navedli okoliščin, s katerimi bi izkazali pravni interes, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-34/07-9
5. 4. 2007
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Mojce Ločniškar in drugih iz Vodic na seji 5. aprila 2007
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 27. člena Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/06) in 4. člena Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 11/06) se zavrže.
 
Obrazložitev
 
1. Pobudniki, občinski svetniki Občine Vodice, izpodbijajo ustavnost in zakonitost drugega odstavka 27. člena Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2006 (v nadaljevanju Odlok), ker naj bi bil v neskladju s 153. členom Ustave in s 85. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in nasl. – v nadaljevanju ZJF). Menijo, da župan sam ne more odločati o likvidnostnem zadolževanju občine, saj naj ne bi obstajala zagotovila, da bo posojilo vrnjeno v istem proračunskem letu. Taka ureditev naj bi omogočala zadolževanje občine v nasprotju s 85. členom ZJF, po katerem je za zadolževanje občine zahtevano soglasje ministra, pristojnega za finance. Členu 4 Odloka o spremembah Odloka pa očitajo, da naj bi v neskladju s 155. členom Ustave za nazaj spremenil uporabo proračuna.
 
2. Na podlagi 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes. Pravni interes za vložitev pobude je podan, če pobudnik izkaže, da izpodbijani predpis neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Izpodbijani določbi Odlokov, ki urejata proračun Občine Vodice, neposredno ne posegata v pravni položaj pobudnikov, ki ga imajo kot občinski svetniki. Pobudniki tudi niso navedli drugih okoliščin, s katerimi bi izkazali pravni interes za izpodbijanje določb Odloka, zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Franci Grad, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Mojca Ločniškar, Vodice in drugi
Datum vloge:
30. 1. 2007
Datum odločitve:
5. 4. 2007
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US27395

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser