Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-313/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.313.06
Akt:
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 3. odst. 4. čl. in 4. a čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 4. člena in 4.a člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa se ustavi, če predlagatelj zahteve v roku, ki ga določi Ustavno sodišče, ne da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka.
Geslo:
1.5.51.1.4.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Nedopolnitev pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-313/06-9
13. 3. 2008
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 13. marca 2008
 
sklenilo:
 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 4. člena in 4.a člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) se ustavi. 
 
Obrazložitev
 
1. Predlagatelj je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 4. člena in 4.a člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (v nadaljevanju Pravilnik), ker naj bi bilo z njima plačevanje programov v vrtcih za kmete neutemeljeno urejeno drugače kot za druge in v neskladju s 14., 87., 120. in 153. členom Ustave ter s 33. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt). Predlagal je, naj Ustavno sodišče tretji odstavek 4. člena in 4.a člen Pravilnika odpravi, ker naj bi se škodljive posledice izpodbijane ureditve kazale v povišanem plačilu staršev za programe v vrtcih.
 
2. Z uveljavitvijo novega Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) je izpodbijani Pravilnik prenehal veljati. O ustavnosti predpisa, ki ne velja več, odloča Ustavno sodišče le, če so izpolnjeni pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Zato je Ustavno sodišče predlagatelja pozvalo, naj pojasni, ali vztraja pri vloženi zahtevi, ter pojasni izkazovanje pogojev iz navedenega člena. Opozorilo ga je na posledice, če na poziv ne odgovori. Ker predlagatelj na poziv ni odgovoril, je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Državni svet
Datum vloge:
20. 6. 2006
Datum odločitve:
13. 3. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US28028

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser