Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
Up-555/07
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:Up.555.07
Akt:
Predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-555/07 z dne 11. 6. 2007
Izrek:
Predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-555/07 z dne 11. 6. 2007, se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-555/07
4. 7. 2008
 
 
SKLEP
 
Senat je o predlogu Gjona Munega, Srbija, ki ga zastopa mag. Matevž Krivic iz Spodnjih Pirnič, za obnovo postopka, na seji senata 4. julija 2008
 
sklenil:
 
Predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-555/07 z dne 11. 6. 2007, se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-555/07 z dne 11. 6. 2007 sklenilo, da se ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 12/2007 z dne 24. 1. 2007 zavrže, ker pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka s to ustavno pritožbo.
 
2. Pritožnik trdi, da so mu bile v prvem azilnem postopku, ki je bil predmet ustavne pritožbe Up-555/07, očitno kršene ustavne pravice. Ustavno sodišče je njegovo ustavno pritožbo zavrglo, ker naj ne bi več imel pravnega interesa za nadaljevanje postopka. Navaja, da je Azilni dom zapustil v paničnem strahu pred prestavitvijo v Center za tujce. Glede na to, da je pravnomočno končan tudi postopek pri ponovni prošnji za azil, je njegov pravni interes za nadaljnje obravnavanje medtem zavržene ustavne pritožbe oživel. Zato predlaga, naj Ustavno sodišče ob smiselni uporabi sodne procesne zakonodaje dovoli obnovo postopka in omogoči odpravo kršitev zakonitosti in ustavnosti v prvotnem azilnem postopku.
 
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-915/07 z dne 3. 7. 2008 sprejelo stališče, da Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) nima določb o obnovi postopka, zato obnova postopka v postopku ustavne pritožbe ni dopustna. Zato je Ustavno sodišče iz razlogov navedenih v sklepu št. Up-915/07 z dne 3. 7. 2008 predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-555/07 z dne 11. 6. 2007, zavrglo.
 
4. Senat je ta sklep sprejel na podlagi 6. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik senata mag. Miroslav Mozetič ter člana mag. Marta Klampfer in Jan Zobec. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Gjon Munega, Srbija
Datum vloge:
5. 2. 2007
Datum odločitve:
4. 7. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US28246

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser