Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-41/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.41.11
Akt:
Akt o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Izola (Primorske novice, št. 4/11)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Akta o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Izola (Primorske novice, št. 4/11) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Če je pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) predpisa očitno neutemeljena, jo Ustavno sodišče zavrne.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
1.3.4.5.4 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Vrste postopkov - Volilni spori - Lokalne volitve.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-41/11-9
21. 4. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Dragana Sinožiča, Izola, na seji 21. aprila 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Akta o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Izola (Primorske novice, št. 4/11) se zavrne. 
 
Obrazložitev
 
 
1. Pobudnik izpodbija Akt o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Izola (v nadaljevanju Akt), ker naj bi bil objavljen zgolj v slovenskem, ne pa tudi v italijanskem jeziku. Zato naj bi bil v neskladju z 11. členom Ustave in 4. členom Statuta Občine Izola (Primorske novice, št. 15/99).
 
2. Občinska volilna komisija Občine Izola (v nadaljevanju OVK) v odgovoru na pobudo navaja, da Akt v Primorskih novicah 11. 2. 2011 istočasno res ni bil objavljen v obeh uradnih jezikih, temveč le v slovenskem jeziku, ker je prišlo do napake pri pošiljanju besedila za objavo. Ko je bila napaka ugotovljena, je bil Akt 17. 2. 2011, to je še pred začetkom teka volilnih opravil, objavljen tudi v italijanskem jeziku. Prilaga fotokopijo objave Akta v italijanskem jeziku v Primorskih novicah in Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Izola, ki bodo 8. 5. 2011. Navaja tudi, da je bil Akt na spletni strani Občine Izola že 11. 2. 2011 objavljen v obeh uradnih jezikih. Zato predlaga, naj Ustavno sodišče pobudo zavrne.
 
3. Iz odgovora OVK je razvidno, da pobudnikove navedbe ne držijo, saj je bil Akt v uradnem glasilu Primorske novice objavljen tako v slovenskem kot v italijanskem jeziku. Zato pobudniku ni bila kršena pravica do uradnega obveščanja v materinem jeziku. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo že zato kot očitno neutemeljeno zavrnilo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) in tretje alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Dragan Sinožič, Izola
Datum vloge:
18. 2. 2011
Datum odločitve:
21. 4. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US29418

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser