Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-56/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.56.11
Akt:
Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 41/94, 70/97 in 38/99) (ZDDO), 38. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 38. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 41/94, 70/97 in 38/99) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker pooblaščenec tudi po pozivu ni predložil dokazila o pravnem statusu pravne osebe, ki naj bi jo zastopal, ter pooblastila za zastopanje te pravne osebe, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-56/11-4
20. 4. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Sindikata delavcev v pravosodju, Ljubljana, ki ga zastopa Tomaž Virnik, na seji 20. aprila 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 38. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 41/94, 70/97 in 38/99) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Tomaž Virnik je v imenu Sindikata delavcev v pravosodju vložil pobudo, s katero izpodbija v izreku navedeni predpis. Ker pobudi ni predložil dokazila o pravnem statusu vlagatelja, za katerega v vlogi navaja, da ga prilaga, oziroma dokazila, iz katerega bi izhajalo njegovo pooblastilo za zastopanje pravne osebe, ga je Ustavno sodišče pozvalo, naj navedeni dokazili predloži. Ob tem ga je opozorilo na posledice, če tega ne stori.
 
2. Vlagatelj navedenih listin ni predložil, zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Sindikat delavcev v pravosodju, Ljubljana
Datum vloge:
10. 3. 2011
Datum odločitve:
20. 4. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29420

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser