Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15035 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-162/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.162.10
Akt:
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) (ZJN), 44. čl.

Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri preureditvi radiološkega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje, C. točka 8. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) ter C. točke 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri preureditvi radiološkega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker pooblaščenec tudi po pozivu Ustavnega sodišča ni predložil pooblastila za zastopanje, je ustavno sodišče pobudo zavrglo.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga.
1.4.51.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pooblastilo za zastopanje.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-162/10-5
12. 9. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Cestno podjetje Kranj, d. d., Kranj, ki jo zastopa Zmagoslav Marovt, odvetnik v Ljubljani, na seji 12. septembra 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) ter C. točke 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri preureditvi radiološkega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Odvetnik Zmagoslav Marovt je v imenu družbe Cestno podjetje Kranj, d. d., Kranj, vložil pobudo, s katero izpodbija 44. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in C. točko 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri preureditvi radiološkega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje. Ker pobudi ni predložil ustreznega pooblastila za zastopanje, ga je Ustavno sodišče pozvalo, naj predloži pooblastilo za zastopanje, ki bo izpolnjevalo pogoje iz prvega odstavka 24.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Ob tem ga je opozorilo na posledice, če pooblastila v danem roku ne bo predložil.
 
2. Vlagatelj ni predložil pooblastila za zastopanje, zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Cestno podjetje Kranj, d. d., Kranj
Datum vloge:
7. 7. 2010
Datum odločitve:
12. 9. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29544

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser