Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14548 odločitev)

Opravilna št.:
Up-49/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:Up.49.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep, ki ga je po pooblastilu podpredsednice Vrhovnega sodišča izdal sodnik Vrhovnega sodišča, št. RoP 10/2016 z dne 30. 12. 2016 v zvezi s sklepom predsednice Upravnega sodišča št. SuNp 7/2016 z dne 6. 12. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep, ki ga je po pooblastilu podpredsednice Vrhovnega sodišča izdal sodnik Vrhovnega sodišča, št. RoP 10/2016 z dne 30. 12. 2016 v zvezi s sklepom predsednice Upravnega sodišča št. SuNp 7/2016 z dne 6. 12. 2016 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
 
Up-49/17-11
7. 9. 2017
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil dr. Jurij Toplak, Maribor, ki ga zastopa Robert Pungerl, odvetnik v Mariboru, na seji 7. septembra 2017
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep, ki ga je po pooblastilu podpredsednice Vrhovnega sodišča izdal sodnik Vrhovnega sodišča, št. RoP 10/2016 z dne 30. 12. 2016 v zvezi s sklepom predsednice Upravnega sodišča št. SuNp 7/2016 z dne 6. 12. 2016 se zavrže.
 
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Predsednica Upravnega sodišča je zavrnila nadzorstveno pritožbo v zadevi št. I U 1878/2015, ker je glede na zakonska merila ugotovila, da sodišče ne odlaša nepotrebno z odločanjem v zadevi. Pritožnik je vložil rokovni predlog, ki ga je po pooblastilu podpredsednice Vrhovnega sodišča zavrnil vrhovni sodnik. Sprejel je stališče, da je namen, ki ga zasledujejo pospešitvena sredstva, zagotoviti sojenje brez nepotrebnega odlašanja. V konkretnem primeru je Upravno sodišče o tožbi že odločilo in je bila odločba že odposlana strankam. Zato naj bi bil rokovni predlog očitno neutemeljen.
 
2. Pritožnik zatrjuje kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) in svobode izražanja iz 10. člena EKČP.
 
3. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) je ustavno pritožbo dopustno vložiti šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev. Ustavna pritožba, vložena zoper sklep o rokovnem predlogu, ni dopustna. Ustavno pritožbo je v skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo v takih primerih namreč dopustno vložiti šele zoper sodne odločbe, v katerih se odloča o pravičnem zadoščenju zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Pritožnik ni izkazal, da bi izčrpal ta pravna sredstva. Zato je senat njegovo ustavno pritožbo zavrgel.
 
4. Senat je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Jadranka Sovdat. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Dr. Jurij Toplak, Maribor
Datum vloge:
16. 1. 2017
Datum odločitve:
19. 9. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Uradni list RS, št. 51/2017
Dokument:
US31181

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser