Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15378 odločitev)

Opravilna št.:
Up-584/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.584.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 45/2017 z dne 12. 4. 2017 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 384/2016 z dne 20. 12. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 45/2017 z dne 12. 4. 2017 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 384/2016 z dne 20. 12. 2016 se ne sprejme.
 
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. Pritožničine vloge, ki jo je opredelila kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijane določbe predlagala podrejeno.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-584/17-10
12. 11. 2019
 
 
SKLEP
 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Marija Korošec, Žalec, ki jo zastopa Dušan Korošec, odvetnik v Celju, na seji 12. novembra 2019
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 45/2017 z dne 12. 4. 2017 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 384/2016 z dne 20. 12. 2016 se ne sprejme.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
2. Pritožničine vloge, ki jo je opredelila kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17 –ZDavP-2), Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijane določbe predlagala podrejeno. Čeprav pritožnica ni izrecno navedla, da pobudo vlaga podrejeno, tak njen namen jasno izhaja iz vsebine navedb v pobudi. [1] ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[2]
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
 
 
 
[1] Pritožnica namreč očita protiustavnost razlage predpisa upravnim organom in Upravnemu sodišču. Le za primer, če bi Ustavno sodišče presodilo, da je taka razlaga tudi pravilna, zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju z 2,. 14., 15. in 22. členom Ustave.
[2] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up-810/11 z dne 4. 10. 2012 in št. Up-105/16 z dne 19. 11. 2018.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marija Korošec, Žalec
Datum vloge:
4. 7. 2017
Datum odločitve:
25. 11. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US32141

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser