Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
Up-30/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.30.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 425/2016 z dne 5. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 6451/2014 z dne 19. 5. 2016 (ustavitev in ponoven začetek postopka osebnega stečaja)
Izrek:
Evidenčni stavek:
Geslo:
Pravna podlaga:
Opomba:
Neobrazložen sklep
Polno besedilo:
Up-30/20-9
28. 1. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Stjepan Rukelj, Miklavž na Dravskem polju, na seji 28. januarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 425/2016 z dne 5. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 6451/2014 z dne 19. 5. 2016 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna.
 
Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-269/17 z dne 19. 7. 2017 že odločilo o ustavni pritožbi pritožnika, s katero je izpodbijal isti sodni odločbi, kot s to ustavno pritožbo. V skladu s četrtim odstavkom 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je sklep Ustavnega sodišča vseboval navedbo razlogov za zavrženje in sestavo senata.
 
Tudi tokrat je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo, ker je vložena po izteku roka, ki ga prvi odstavek 52. člena ZUstS določa za vložitev ustavne pritožbe. Vendar hkrati pritožnika opozarja, da bi lahko ponovno vlaganje ustavne pritožbe zoper isti sodni odločbi obravnavalo tudi kot zlorabo pravice do vložitve ustavne pritožbe. Pritožnika, ki zlorabi pravico, ki jo ima po ZUstS, lahko Ustavno sodišče kaznuje z denarno kaznijo od 100 eurov do 2000 eurov (prvi odstavek 34.a člena ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Stjepan Rukelj, Miklavž na Dravskem polju
Datum vloge:
9. 1. 2020
Datum odločitve:
28. 1. 2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
USE225

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser