Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15613 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1445/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1145.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 468/2018 z dne 20. 9. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 2330/2012 z dne 26. 7. 2018
Izrek:
Evidenčni stavek:
Geslo:
Pravna podlaga:
Opomba:
Neobrazložen sklep
Polno besedilo:
Up-1445/18-6
28. 1. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Franc Unuk, Rače, ki ga zastopa Gordan Stijepović, odvetnik na Ptuju, na seji 28. januarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 468/2018 z dne 20. 9. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 2330/2012 z dne 26. 7. 2018 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pritožnik nima pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi.
 
Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija sklepa sodišč o zavrnitvi njegovega predloga za odpust obveznosti. Iz objav sklepov in pisanj, izdanih v postopkih zaradi insolventnosti, na spletni strani Agencije Republike Slovenija za javnopravne evidence in storitve  izhaja, da je bil v postopku osebnega stečaja nad pritožnikom izdan sklep o končanju tega postopka z dne 26. 6. 2019, ki je postal pravnomočen 12. 7.  2019. Sestavni del tega sklepa je tudi seznam neplačanih priznanih terjatev. Pravnomočni sklep o končanju postopka je zato izvršilni naslov za izterjavo teh terjatev (četrti odstavek 396. člena ZFPPIPP). Glede na to se pritožnikov pravni položaj kljub morebitni ugoditvi njegovi ustavni pritožbi ne bi mogel izboljšati. Zato pritožnik za ustavno pritožbo ne izkazuje več pravnega interesa.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Franc Unuk, Rače
Datum vloge:
12. 11. 2018
Datum odločitve:
28. 1. 2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
USE228

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser