Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15613 odločitev)

Opravilna št.:
Up-873/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.873.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 252/2017 z dne 22. 2. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 92/2017 z dne 30. 3. 2017 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 404/2005 z dne 15. 9. 2016
Izrek:
Evidenčni stavek:
Geslo:
Pravna podlaga:
Opomba:
Neobrazložen sklep
Polno besedilo:
Up-873/18-9
3. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Vojko Zidanšek, Zreče, ki ga zastopa Klaudija Gaber, odvetnica v Vojniku, na seji 3. februarja 2020

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 252/2017 z dne 22. 2. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 92/2017 z dne 30. 3. 2017 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 404/2005 z dne 15. 9. 2016 se ne sprejme.
 
2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2 točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Vojko Zidanšek, Zreče
Datum vloge:
6. 6. 2018
Datum odločitve:
3. 2. 2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
druge rešitve
Objava:
Dokument:
USE231

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser