English
Iskanje po odločbah in sklepih:
     
Išči po korenu besed  


Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču.

Kratka navodila za iskanje

V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. V primeru, da dobite preveč zadetkov, poskusite uporabiti več čimbolj natančnih iskalnih pojmov. Možno je uporabiti tudi narekovaje, če iščete po frazi, ki vsebuje več besed. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Na voljo je tudi napredno iskanje, ki vam omogoča postavljanje dodatnih kriterijev, kot npr. datum odločitve, vrsta odločitve, itd.

Zadnjih 20 odločb:

U-I-94/13 - 2-10-2014 | Uradni list RS, št. 74/2014
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 1. st. 1. odst. 193. čl.
P-13/14 - 2-10-2014 | Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-46/12 - 2-10-2014 | Uradni list RS, št. 74/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 139/2011 z dne 22. 9. 2011, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 419/2010 z dne 7. 10. 2010 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 796/2006-III z dne 28. 8. 2009
Up-455/13 - 25-9-2014 | Uradni list RS, št. 72/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 704/2009 z dne 21. 2. 2013
P-9/14 - 18-9-2014 | Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-90/13 - 18-9-2014 | Uradni list RS, št. 39/2013 in Uradni list RS, št. 71/2014
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log (Uradni list RS, št. 3/95, 74/05, 21/12 in 90/12 – popr.), kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 14. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer (Uradni list RS, št. 10/95, 38/2000, 54/09 in 80/09), kolikor določata dovoljenost novogradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, 15. in 19. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log, 7., 9. in 12. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic, 6. in 11. čl.
Up-519/12 - 18-9-2014 | Uradni list RS, št. 74/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 19969/2010 z dne 14. 2. 2012
Up-179/12 - 16-9-2014 | Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 281/2011 z dne 17. 11. 2011
U-I-36/12 - 11-9-2014 | Uradni list RS
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 2. in 3. čl.
Up-1030/13 - 4-9-2014 | Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 6/2013 z dne 15. 10. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 356/2012 z dne 18. 10. 2012 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 510/2011 z dne 15. 6. 2012
U-I-148/13 - 10-7-2014 | Uradni list RS, št. 58/2014
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 1 tč. 1. odst. 258. čl.
U-I-85/14 - 10-7-2014 | Uradni list RS, št. 40/2014 in Uradni list RS, št. 58/2014
Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST), 1. odst. v zvezi z 2. in 3. odst. 11. čl.
U-I-305/12 - 10-7-2014 | Uradni list RS, št. 58/2014
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 4. čl.
P-8/14 - 10-7-2014 | Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-453/13 - 8-7-2014 | Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 51/2012 z dne 18. 2. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 203/2011 z dne 27. 10. 2011 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VIII Ps 45/2009 z dne 18. 2. 2011
Up-444/13 - 8-7-2014 | Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 40/2012 z dne 18. 2. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 342/2011 z dne 20. 10. 2011 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 581/2010 z dne 27. 6. 2011
U-I-65/13 - 3-7-2014 | Uradni list RS, št. 54/2014
Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13) (ZEKom-1), 162, 163, 163.1, 164, 165, 166, 167, 168 in 169 čl.
Up-624/11 - 3-7-2014 | Uradni list RS, št. 55/2014
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 2/2011 z dne 21. 2. 2011
Up-574/13 - 17-6-2014 | Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 39647/2010 z dne 11. 4. 2013
U-I-286/12, U-I-266/12 - 4-6-2014 | Uradni list RS, št. 12/2013 in Uradni list RS, št. 45/2014
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 6. odst. 45. čl., 4. odst. 46. čl., 2. odst. 138. čl. ter 2. odst. 150. čl.
 Vse pravice pridržane © 2004 Ustavno sodišče RS