English
Iskanje po odločbah in sklepih:
     
Išči po korenu besed  


Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču.

Kratka navodila za iskanje

V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. V primeru, da dobite preveč zadetkov, poskusite uporabiti več čimbolj natančnih iskalnih pojmov. Možno je uporabiti tudi narekovaje, če iščete po frazi, ki vsebuje več besed. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Na voljo je tudi napredno iskanje, ki vam omogoča postavljanje dodatnih kriterijev, kot npr. datum odločitve, vrsta odločitve, itd.

Zadnjih 20 odločb:

U-I-76/14 - 17-4-2014 | Uradni list RS, št. 26/2014 in Uradni list RS
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 23/14)
P-3/13 - 3-4-2014 | Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-5/13 - 3-4-2014 | Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-313/13 - 21-3-2014 | Uradni list RS, št. 11/2014 in Uradni list RS št. 22/2014
Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN)
U-I-70/12 - 21-3-2014 | Uradni list RS, št. 24/2014
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) (ZVDAGA)
Up-1303/11, U-I-25/14 - 21-3-2014 | Uradni list RS, št. 25/2014
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12), 1. odst. 135. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 299/2009 z dne 5. 9. 2011, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 720/2008 z dne 21. 1. 2009 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 3715/2006 z dne 5. 9. 2008
U-I-73/12 - 6-3-2014 | Uradni list RS, št. 19/2014
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) (ZSFCJA), 2. odst. 17. čl.
P-6/13 - 20-2-2014 | Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-2/13 - 20-2-2014 | Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-161/12 - 20-2-2014 | Uradni list RS, št. 18/2014
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 14. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11 in 14/13) (ZSVarPre), 2. odst. 15. čl.
U-I-312/11 - 13-2-2014 | Uradni list RS, št. 15/2014
Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (Zpol), 1. al. 1. odst. 63. čl. in 64. čl.
U-I-253/13 - 13-2-2014 | Uradni list RS, št. 15/2014
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 1. tč. 1. odst. 10. čl.
Up-540/11 - 13-2-2014 | Uradni list RS, št. 20/2014
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 216/2010 z dne 20. 1. 2011 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 425/2009 z dne 4. 11. 2009 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 79/2008 z dne 5. 12. 2008
Up-105/13 - 23-1-2014 | Uradni list RS, št. 14/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 550/2012 z dne 19. 12. 2012 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1487/2012 z dne 17. 10. 2012
Up-150/13 - 23-1-2014 | Uradni list RS, št. 14/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 12/2013 z dne 24. 1. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1703/2012 z dne 28. 11. 2012
U-I-48/11, Up-274/11 - 16-1-2014 | Uradni list RS, št. 10/2014
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl. Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 981/2010 z dne 9. 11. 2010 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 37441/2010 z dne 20. 4. 2010
U-I-148/12 - 9-1-2014 | Uradni list RS, št. 6/2014
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12 in 59/12), 8. čl.
U-I-155/11 - 18-12-2013 | Uradni list RS, št. 114/2013
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) (ZMZ), 60. čl., 61. čl., 1. odst. 62. čl., in 1. odst. 63. čl.
Up-1357/11 - 5-12-2013 | Uradni list RS, št. 108/2013
Sodba in sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 17/2010 z dne 3. 10. 2011, II., III. in IV. tč.
U-I-158/11 - 28-11-2013 | Uradni list RS, št. 107/2013
Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09) (ZDDDČPNO), 12. čl.
 Vse pravice pridržane © 2004 Ustavno sodišče RS