English
Iskanje po odločbah in sklepih:
     
Išči po korenu besed  


Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču.

Kratka navodila za iskanje

V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. V primeru, da dobite preveč zadetkov, poskusite uporabiti več čimbolj natančnih iskalnih pojmov. Možno je uporabiti tudi narekovaje, če iščete po frazi, ki vsebuje več besed. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Na voljo je tudi napredno iskanje, ki vam omogoča postavljanje dodatnih kriterijev, kot npr. datum odločitve, vrsta odločitve, itd.

Zadnjih 20 odločb:

U-I-12/12 - 11-12-2014 | Uradni list RS
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 1., 2., 3. in 4. odst. 19. čl., 7. odst. 19. čl., ter 202.b čl.
Up-250/13 - 9-12-2014 | Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 396/2012 z dne 12. 12. 2012
Up-822/13 - 4-12-2014 | Uradni list RS
Točke I, II in IV izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 98/2013 z dne 16. 5. 2013, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1215/2008 z dne 2. 7. 2008 in točke I/1, I/2, in III izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1716/2006-II z dne 10. 1. 2008
Up-234/13 - 27-11-2014 | Uradni list RS, št. 89/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 8916/2012 z dne 22. 11. 2012, sodba Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5/2011 z dne 26. 5. 2011 in sodba Okrožnega sodišča v Kopru št. K 282/2008 z dne 23. 9. 2010
Up-974/13 - 20-11-2014 | Uradni list RS, št. 89/2014
Točka I izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. G 20/2012 z dne 24. 9. 2013
Up-50/14 - 11-11-2014 | Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 159/2013 z dne 11. 11. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 92/2013 z dne 11. 4. 2013 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 248/2012 z dne 12. 12. 2012
Up-109/12 - 23-10-2014 | Uradni list RS, št. 81/2014
Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 3/2011 z dne 1. 9. 2011 in sodba Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 213/2007 z dne 26. 10. 2010 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 374/2011 z dne 14. 7. 2011 in sodba Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 219/2007 z dne 23. 2. 2011 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 2/2011 z dne 14. 7. 2011 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 16/2008 z dne 26. 10. 2010
Up-200/13 - 23-10-2014 | Uradni list RS, št. 81/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013
Up-679/12 - 16-10-2014 | Uradni list RS, št. 81/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 435/2010 z dne 5. 4. 2012, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3775/2009 z dne 12. 5. 2010 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3614/2007-III z dne 18. 6. 2009
U-I-43/13 - 9-10-2014 | Uradni list RS, št. 35/2013 in Uradni list RS, št. 76/2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) (ZPNačrt-B), 29. čl. Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) (PoDZ-1)
U-I-94/13 - 2-10-2014 | Uradni list RS, št. 74/2014
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 1. st. 1. odst. 193. čl.
P-13/14 - 2-10-2014 | Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-46/12 - 2-10-2014 | Uradni list RS, št. 74/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 139/2011 z dne 22. 9. 2011, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 419/2010 z dne 7. 10. 2010 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 796/2006-III z dne 28. 8. 2009
Up-455/13 - 25-9-2014 | Uradni list RS, št. 72/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 704/2009 z dne 21. 2. 2013
P-9/14 - 18-9-2014 | Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-90/13 - 18-9-2014 | Uradni list RS, št. 39/2013 in Uradni list RS, št. 71/2014
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log (Uradni list RS, št. 3/95, 74/05, 21/12 in 90/12 – popr.), kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 14. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer (Uradni list RS, št. 10/95, 38/2000, 54/09 in 80/09), kolikor določata dovoljenost novogradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, 15. in 19. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log, 7., 9. in 12. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic, 6. in 11. čl.
Up-519/12 - 18-9-2014 | Uradni list RS, št. 74/2014
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 19969/2010 z dne 14. 2. 2012
Up-179/12 - 16-9-2014 | Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 281/2011 z dne 17. 11. 2011
U-I-36/12 - 11-9-2014 | Uradni list RS, št. 69/2014
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 2. in 3. čl.
Up-1030/13 - 4-9-2014 | Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 6/2013 z dne 15. 10. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 356/2012 z dne 18. 10. 2012 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 510/2011 z dne 15. 6. 2012
 Vse pravice pridržane © 2004 Ustavno sodišče RS